Allerzielen op het Ichthus Lyceum op maandag 4 november 2019

Allerzielen op het Ichthus Lyceum op maandag 4 november 2019

Allerzielen is een dag waarop mensen denken aan naasten die zijn overleden. Ondanks dat wij allemaal wel weten dat dood en leven bij elkaar horen maakt het sterven van dierbaren vaak een enorme indruk op ons. We zijn er meer mee bezig dan soms zouden willen toegeven....