Allerzielen is een dag waarop mensen denken aan naasten die zijn overleden. Ondanks dat wij allemaal wel weten dat dood en leven bij elkaar horen maakt het sterven van dierbaren vaak een enorme indruk op ons. We zijn er meer mee bezig dan soms zouden willen toegeven.

Mensen staan even stil bij het verlies van iemand. Soms om hem of haar in hun herinnering terug te halen uit gemis, bewondering of respect. Je steekt een kaarsje aan terwijl je gedachten naar hem of haar uitgaan. Geloof je in God dan spreek je misschien een gebed uit. Wat je ook doet, je doet het ook voor jezelf. Als je namelijk bewust voor jezelf zo een moment neemt, ben je ook met je eigen verwerking bezig. Je spreekt, wellicht, in gedachten nog iets uit aan degene die je mist. Dat kan natuurlijk zowel iets positiefs of iets negatiefs zijn. Je zegt, ook tegen jezelf wat je nog had willen zeggen. Dat kan pijnlijk zijn maar kan zeker ook opluchten.

Het Ichthus Lyceum staat bekend als een school waar aandacht is voor de leerling en de collega als mens. Wij willen daarom als school ook aan gedenken aandacht geven. Het Ichthus heeft een algemeen christelijke signatuur. Wij gaan daar heel ruim mee om. Leven en sterven heeft te maken met de levensbeschouwing van mensen. Herdenken van dierbaren wordt gedaan zowel door gelovige als door niet-gelovige mensen. In de kerk is Allerzielen het moment om dat te doen. Voor de een leeft dat meer dan voor de ander. Uiteraard is deelname volledig vrijwillig. Het is de bedoeling dat alleen die leerlingen uit de les gaan die daar zelf behoefte aan hebben. Leerlingen die dat niet hebben blijven in de les.
Leerlingen krijgen in de lessen levensbeschouwing informatie over Allerzielen. Ook de mentoren zullen worden gevraagd om de opzet van het herdenken in de weken voor 2 november met hun klas te bespreken.

Plaats en tijd
Als gedenkplaats is het verhoogde deel in de kantine bedacht. Hier kunnen kaarsjes worden aangestoken en eventueel een briefje aan een levensboom worden gehangen. Dat kaartje kan ter plekke geschreven worden (bijv. Ik denk aan je/ Ik mis je). De naam van de te gedenken persoon hoeft niet op het kaartje geschreven te worden; het mag natuurlijk wel. Aan het eind van die dag zullen de kaartjes verwijderd en elders verbrand worden. Leerlingen maar natuurlijk ook collega’s kunnen eraan deelnemen. Kaarsjes en speciaal papier staan klaar.

Op maandag 2 november zullen leerlingen de gelegenheid worden geboden om uit de les te gaan om een moment van bezinning te nemen op het verhoogde deel van de kantine.
2e & 3e uur 9:00-10:20 3e klassen
4e uur 10:40-11:20 brugklassen
5e uur 11:40-12:00 2e klassen
6e uur 12:00-12:40 4e klassen
7e uur 13:20-14:00 5e & 6e klassen
Het is prima als leerlingen nog een keer willen langskomen maar niet de bedoeling dat zij lessen onderbreken buiten de indeling.

Nazorg
Natuurlijk roept dit ritueel emoties op bij mensen. Er is met het zorgteam contact gezocht en om assistentie gevraagd. De mensen van het zorgteam zijn beschikbaar om mensen zo nodig bij te staan. Het is natuurlijk mogelijk dat mentorleerlingen die dag extra aandacht van hun mentor vragen, maar ook dat leerlingen extra aandacht aan hun docent vragen.