Net als vorig jaar is het voor leerlingen mogelijk om bijles te krijgen of te geven. Deze bijlessen worden gegeven door tutoren, dit zijn oud- of medeleerlingen die goed zijn in een bepaald vak en dit ook goed kunnen uitleggen. Uit ervaring weten we dat deze individuele tijdelijke begeleiding de leerlingen goed kan helpen bij bijvoorbeeld de voorbereiding op een toets of om een achterstand weg te werken.

Via mevrouw Elsinga van de mediatheek wordt een leerling die bijles nodig heeft gekoppeld aan een tutor.  De eerste afspraak wordt gemaakt in de mediatheek. Leerling en tutor stemmen samen de vervolgafspraken af.

Deze bijlessen komen niet in plaats van de vak-of steunlessen. Van de bijlesleerling wordt verwacht dat deze zich voldoende tot goed inzet tijdens de vaklessen en ook de pluslessen al volgt waar mogelijk. Een leerling mag pas gebruik maken van het Ichthus tutorensysteem als ook de vakdocent daarmee instemt. Dit om te voorkomen dat een leerling in de basis en pluslessen niet alles doet om verder te komen en denkt dit met een bijles op te kunnen lossen.

Aan de bijlessen zijn kosten verbonden. Het tarief per lesuur van 40 minuten is € 4,- voor een tutor uit de onderbouw en € 5,- voor een tutor uit de bovenbouw. Het tarief van een oud-leerling ligt tussen € 7,- / € 10,- per lesuur van 40 minuten.

Alle leerlingen hebben informatie en inschrijfformulieren via een e-mail ontvangen om zich op te geven voor deze bijlessen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar m.elsinga@ichthuslyceum.nl