Na de toetsweek gaat het corona-programma van start. Via deze website vind je een overzicht van het aanbod. Via Zermelo kun je je inschrijven. De inschrijving sluit 24 uur voor de plusles/masterclass. In Zermelo zie je ook of de les online of op school wordt gegeven. Schrijf je snel in! 

Sta je een onvoldoende voor een vak, is dit de kans om je cijfer op te halen, zodat je je overgangskansen vergroot. Daarnaast zijn er ook masterclasses om je mentaal uit te blijven dagen met leuke activiteiten en zijn er sportlessen voor je fysieke gezondheid.

Klik op deze link.

Tijdens de ouderavond van 8 april is het coronaondersteuningsprogramma besproken en hoe we gezamenlijk de kinderen kunnen ondersteunen in deze tijd.

Via deze link vindt u de PowerPoint van deze avond en de poster ‘leren leren’. Ook vindt u hier de veelgestelde vragen en antwoorden.