In de vastentijd voor Pasen kiezen mensen er vrijwillig voor om soberder te leven dan zij gewend zijn. Dat afzien van “genietingen” geeft hen besef van de waarde van het bestaan. Het geeft aanleiding om door een periode van relatief gemis, extra te focussen op wat er echt toe doet. In het geloof gaat het hier ook om het gericht zijn op de betekenis van de boodschap van Christus. In alle verhalen komt Hij over als iemand die zich inzet voor mensen die het moeilijk hebben. Vaak gaat hij daarbij in tegen de gevestigde orde. Iets betekenen voor anderen is vaak het opnemen voor zwakkeren, eenzamen, verdrukten of mensen die met de nek worden aangekeken. Juist deze mensen probeert Hij hoop te geven.

Er zijn een paar activiteiten waaraan leerlingen kunnen deelnemen vanaf 22 maart met als afsluiting Witte donderdag 29 maart.Leerlingen kunnen zelf kiezen op welke manier zij willen deelnemen. Meedoen is vrijwillig, als een leerling niet meedoet aan de activiteiten, gaan de reguliere lessen gewoon door.

Activiteiten:

– Voedselbank actie duurzame/houdbare goederen inzamelen.
Zelfs in Nederland worden de verschillen tussen arm en rijk steeds groter. Wekelijks groeit het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank. Dat kan allerlei oorzaken hebben maar is op zich een ernstig signaal.
In de periode tussen 22 maart tot en met 29 maart verzamelen de leerlingen en docenten artikelen die lang houdbaar zijn. In de actieweek worden de goederen in de kantine neergezet. Het voedsel zal op donderdag 29 april aan het eind van de middag worden opgehaald door voedselbank Velsen. Klik hier voor een overzicht van geschikt voedsel voor de Voedselbank.

– Vastenmaaltijd op school.
Er wordt een eenvoudige lunch geserveerd op Witte donderdag tussen 12:30 – 13:15 uur voor mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Gerard Steentjes zal de maaltijd begeleiden. De lunch bestaat uit goed brood met boter en water. Het hoge deel van de kantine wordt hier voor vrijgemaakt. Tafels krijgen witte tafelkleden met bloemen en er zal passende muziek bij klinken.

– Dialoog met vluchtelingen
Deze mensen hebben alles achtergelaten en verblijven in Nederland in een vreemde omgeving. Vaak zijn ze familie en vrienden verloren door het geweld. In kleine groepjes gaan leerlingen in gesprek met vluchtelingen. Het is een gelegenheid om persoonlijk met een vluchteling te spreken, om elkaar te leren kennen en begrijpen. Het aantal deelnemers is beperkt en er is een kans dat er geloot moet worden.

– Bezoeken bejaarden.
In onze directe omgeving leven mensen in grote eenzaamheid. Leerlingen kunnen zich opgeven om met begeleidende docenten bejaarden bezoeken in verschillende huizen in deze buurt op donderdag 29 maart vanaf 13:15 uur. Dat worden bij voorkeur mensen die heel veel alleen zijn en vrij zeker zouden genieten van positieve aandacht van jonge mensen. Er zijn beperkt bezoekadressen dus zal er waarschijnlijk moeten worden geloot.

Leerlingen kunnen zich t/m 23 maart opgeven via magister > elo > inschrijven.