Ziekmelding via Magister

Het is ook mogelijk om een ziekmelding via Magister door te geven. Dit betreft voorlopig alleen ziekmeldingen voor een hele dag.
Dit kan via de website of via de App.
– Ziek melden kan alleen voor vandaag of morgen
– Bij ziek melden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
– Ziek melden op zaterdag is niet mogelijk
– Bij ziek melden op zondag, kan dit alleen voor maandag
– De ziek melding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
– Ziek meldingen zijn terug te zien onder afwezigheid
– Ziek meldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

Ziek melden via de website:
In onderstaand filmpje kunt u zien hoe ziek melden via de website werkt.

Ziek melden via de app:

Voor langdurige absenties wegens ziekte verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met school. Andere absenties zoals een bezoek aan dokter of orthodontist kan niet via Magister worden doorgegeven. Wij verzoeken u dergelijke absenties van te voren telefonisch door te geven of uw kind vooraf een absentiebriefje te laten inleveren bij de absentenregistratie. Overigens zien wij graag dat dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland.

Mocht u bijzonderheden aantreffen of vragen hebben over deze pilot neemt u dan contact op met de absentielijn 0255-546410 of per email absent@ichthuslyceum.nl.