0. Wanneer gaat de school weer open en starten de lessen weer?

Dat is een vraag waar het antwoord helaas nog niet vaststaat, hoe jammer ook. Op dit moment hoort Nederland in de week voor het verlopen van de eerstvolgende deadline (woensdag 29 april) hoe we met oa de schoolsluiting verder gaan. De meivakantie gaat vooralsnog door, zoals gepland in de jaarplanning (ma 27 april tm vrijdag 8 mei). Mochten we weer naar school mogen dan is de eerste schooldag maandag 11 mei. Maar nogmaals, dat weten we nu nog niet. Zo gauw er nieuwe berichten hierover bekend gemaakt worden door de regering, zullen we dat zsm communiceren.

1. Waar kan ik informatie vinden over de coronamaatregelen die het Ichthus genomen heeft?

A. Voor algemene informatie geldt:
Alle algemene informatie wordt naar leerlingen en ouders gemaild via de Magistermail. In een aparte map in de Googledrive houden we een archief bij, zodat alles wat gecommuniceerd is netje gearchiveerd is.
B. Voor informatie over je schoolwerk:
Deze informatie gaat via de Google drive die voor leerlingen en docenten alleen benaderbaar is met het Ichthus Lyceum online account. Voor elke klassenlaag zijn er Google Classrooms aangemaakt voor alle vakken. Hier vind je per vak instructies, opdrachten, planners en alles wat je nodig hebt om thuis verder te komen met een vak.

2. Wat moet ik doen als ik mijn inloggegevens (van Magister of van mijn Ichthuslyceumonline
account) kwijt ben of als deze niet werken?

Voor Magister: stuur een mail naar iteam@ichthuslyceum.nl
Voor je inloggegevens van je Ichthus Lyceum onlineaccount: stuur een mail naar iteam@ichthuslyceum.nl

3. Ik heb een vraag, waar kan ik die stellen?

We hebben verschillende helpdesks ingericht. Kijk goed waar jouw vraag het beste gesteld kan worden:
A. Algemene vragen: info@ichthuslyceum.nl
B. Vragen over je studie: neem contact op met je mentor
C. Overige vragen kun je stellen bij je JLC-er:

Brugklas: a.remmerswaal@ichthuslyceum.nl
Klas 2: m.vansteenis@ichthuslyceum.nl
Klas 3: a.wolfs@ichthuslyceum.nl
Klas 4H: e.mooij@ichthuslyceum.nl
Klas 4V: t.dehaan@ichthuslyceum.nl
Klas 5H: n.vandort@ichthuslyceum.nl
Klas 5V: e.poeze@ichthuslyceum.nl
Klas 6V: c.linders@ichthuslyceum.nl

D. Vakinhoudelijke vragen: deze kun je het beste aan je docent stellen via Updates in Google Classroom. Je kunt zelfs een foto of filmpje toevoegen om je probleem duidelijk te maken. Je zult in sommige gevallen direct antwoord krijgen, soms heb je wat meer geduld nodig. Soms kan een medeleerling jouw vraag via Updates beantwoorden.

4. Hoe ziet mijn rooster eruit zolang er onderwijs op afstand is?

We volgen per klas het rooster dat je op maandagmiddag 16 maart in je Magistermail ontvangt van je JLC-er. Dat komt erop neer dat je elke dag werkt aan de vakken die voor jou zijn klaargezet in het nieuwe rooster. Elke dag zijn docenten druk bezig om ervoor te zorgen dat er voor elke klassenlaag het onderwijs op afstand tijdig klaargezet wordt. Niemand heeft vakantie, ook al gaat er geen leerling naar school. Je kunt thuis zelf echt heel goed aan het werk voor al je vakken. Zorg er dus voor dat je elke dag aan de slag gaat. Ook als je vastloopt met een onderdeel is hulp dichtbij. Je kunt elke dag je vragen stellen via Update in Classroom en daarnaast moet je vaak je werk ook inleveren om te laten zien dat je de stof verwerkt hebt. Vanaf 09.00 uur staan de vakken van deze dag klaar in de classroom. Om uiterlijk 21.00 uur (dit was eerst 16.00 uur, maar is per 24/3 verruimd tot 21.00 uur) moet je je opdrachten van deze dag hebben ingeleverd. Eerder mag, later niet.

5. Hoe kan ik de vorderingen, het huiswerk en andere afspraken die met mijn zoon/dochter gemaakt worden goed volgen?

1. De intentie is dat alle leerlingen uit de niet examenklassen wekelijks een o-v-g krijgen voor elk schoolvak. Deze worden in magister ingevuld. Zie ook vraag 7.

2. Ouders kunnen er voor kiezen om een e-mailoverzicht te krijgen waarin zichtbaar is hoe hun zoon of dochter het doet op school.
* De frequentie van de e-mails is in te stellen, zoals dagelijks of wekelijks.
Opmerking: Dagelijks betekent van maandag t/m vrijdag. Je ontvangt geen e-mailoverzichten op zaterdag of zondag.
* Afmelden is altijd mogelijk.

E-mailoverzichten voor ouders/verzorgers bevatten het volgende:
Ontbrekend werk: werk dat te laat is op het moment dat de e-mail wordt verzonden.
Aankomend werk: werk dat vandaag en morgen moet worden ingeleverd (voor de dagelijkse  e-mails) of in de komende week moet worden ingeleverd (voor de wekelijkse e-mails).
Lesgroep activiteiten: mededelingen, opdrachten en vragen die recentelijk door docenten zijn geplaatst.

Alle ouders hebben hierover op do 2 april een e-mailuitnodiging gekregen. Nadat deze uitnodiging is geaccepteerd, ontvangt u regelmatig e-mailoverzichten van het werk van uw zoon of dochter.

6. Ik zit niet in de examenklas. Wat gebeurt er met de toetsweek, die op woensdag 25 maart
begint?

Voor de niet-examenklassen is de toetsweek geannuleerd. Op 24 maart hebben alle leerlingen en ouders van de niet-examenklassen hierover een uitgebreide brief ontvangen via magistermail, ons officiële communicatiekanaal. Hierin staat in de tweede alinea:
“Doordat de toetsweek niet is doorgegaan hebben leerlingen niet kunnen laten zien hoe ze er nu voor staan en ontbreken er cijfers. De vraag is of het realistisch is om die toetsen alsnog te maken, inclusief de toetsen en proefwerken die vanaf nu nog gepland staan. Wij denken niet dat dit op een realistische en betrouwbare manier kan”. Bij de vragen hieronder wordt dit verder uitgewerkt.

7. Hoe gaat de school de voortgang van leerlingen in beeld brengen?

Elke week krijgt elke leerling voor elk vak een O (onvoldoende), V (voldoende) of G (goed) in magister. Een docent bepaalt voor elke leerling wekelijks hoe serieus er gewerkt is aan het vak waar deze docent verantwoordelijk voor is. Dat kunnen leerlingen laten zien door:
– actieve deelname
– instructies van docenten volgen, opdrachten maken en inleveren
– actief vragen beantwoorden / reageren en vragen stellen
– met goed gevolg deelnemen aan toetsen, afronden van opdrachten
Het gaat om actieve deelname en resultaat.

8. Krijg ik dan geen cijfers meer dit schooljaar?

Leerlingen krijgen géén cijfers meer die meetellen voor het rapport. In Magister worden dus ook géén cijfers meer vermeld, behalve cijfers die nog afkomstig zijn uit de periode van vóórdat de school dicht ging, of cijfers van reeds afgenomen PTA’s of PO’s in de bovenbouw. Ongeacht hoe een leerling er nu voor staat, zullen we aan het einde van het jaar bepalen of een leerling in staat is om naar het volgende leerjaar te gaan. De inzet van de leerlingen in de komende periode, samen met eerder behaalde resultaten, is daarbij van doorslaggevend belang.
Leerlingen kunnen wél cijfers krijgen voor online toetsen, of bijvoorbeeld mondelinge overhoringen (via Classroom, Skype, Whatsapp). Deze cijfers worden in Classroom gezet en dus NIET in Magister. Er worden ook géén gemiddelden mee berekend en er is géén weging van toepassing. Nogmaals, de docent neemt alle informatie zoals hierboven staat mee en bepaalt iedere week of een leerling voldoende heeft gedaan en heeft geleerd. Dat laatste is terug te zien in Magister. Uiteraard krijgen leerlingen feedback op verbeterpunten en kunnen daar ook zondermeer naar vragen.

9. Hoe bepaalt de school of ik naar het volgende leerjaar mag?

Zoals gezegd willen we graag dat leerlingen doorgaan naar het volgende leerjaar. Hoe we dat precies gaan bepalen is onzeker, omdat we nu niet precies weten hoe de Coronacrisis verder verloopt. Ook weten we niet of de overheid met regels of instructies komt. Als we op deze punten een slag om de arm houden, dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat we aan het einde van het schooljaar iedere leerling met de docenten zorgvuldig bespreken. Van iedere leerling bekijken we of deze “klaar” is voor het volgende leerjaar. De o-v-g tjes in Magister spelen daarbij een belangrijke rol. De beslissing of een leerling bevorderd kan worden is maatwerk en wordt door de voltallige docentenvergadering en de mentor genomen.

10. Wat moet ik doen met mijn boeken uit de mediatheek? Krijg ik een boete als ik ze niet inlever?

Je houdt de boeken gewoon thuis tot de school weer echt open is en levert dan je geleende boeken in. Een boete wordt niet berekend over de tijd dat de school dicht was.

11. Kan ik de komende drie weken op school naar binnen als ik iets moet ophalen?

Ja dat kan, maar alleen als dat echt noodzakelijk is. Je kunt uitsluitend via de hoofdingang naar binnen. De leerling ingang op de S is gesloten.

12. Is het mogelijk om een afspraak te maken met een docent of mijn mentor op school?

Liever niet. Bij voorkeur spreek je elkaar via mail of telefoon. We willen sociale contacten wegens verspreidingskans van het virus tot een minimum beperken.

13. Mijn ouders werken in een “cruciaal beroep” zoals de zorg of kinderopvang. Moet de school
dan zorgen voor een werkplek voor mij?

Dit is vooral van toepassing voor basisschoolleerlingen. Wij gaan er van uit dat leerlingen in het voortgezet onderwijs alleen thuis kunnen blijven. In bijzondere gevallen raden we ouders aan contact met school op te nemen.

14. Hoe houdt de mentor contact met mij en de klas?

Elke mentor maakt zelf in de week van 16 tm 20 maart een afspraak met zijn/haar leerlingen hoe het contact onderhouden zal worden. Het is onmogelijk om voor zoveel mentoren een moment in de week te organiseren. We laten dat aan elke mentor zelf over om daar een afspraak over te maken. Trek aan de bel bij je JLC-er als dat niet gaat/lukt.

15. Moet ik of mijn ouders me nog steeds ziekmelden bij bureau Absentie?

Ja, dat is wel de bedoeling. Aangezien het schoolwerk dagelijks doorloopt is het voor de docenten en de mentor nodig om te weten welke leerlingen hun thuiswerk niet kunnen doen wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden. Een mailtje naar bureau Absentie (absent@ichthuslyceum.nl) volstaat. Dit geldt uiteraard ook voor herstel meldingen.

16. Ik ben een Trajectumleerling. Hoe kan ik contact houden met mijn begeleider(s)?

Stuur een mail naar je vaste begeleider (r.konings@ichthuslyceum.nl, l.admiraal@ichthuslyceum.nl, of s.vanvelzen@ichthuslyceum.nl).

Speciaal voor examenkandidaten:

17. Wat gebeurt er met het Centraal Schriftelijk Eindexamen?

Op 24 maart jl heeft minister Slob van Onderwijs bekend gemaakt dat de Centrale Eindexamens dit schooljaar vanwege de Coronacrisis niet doorgaan. De leerlingen zullen op basis van het afgelegde schoolexamen aan een nader te bepalen slaag-zak regeling moeten voldoen en ontvangen dan op basis daarvan al dan niet hun officiële havo, atheneum of gymnasium diploma. De situatie die zich nu voordoet is in de Nederlandse geschiedenis zeer uitzonderlijk.

18. Hoe gaan we nu verder met de schoolexamens?

Het schoolexamen zal zoveel mogelijk doorgaan volgens de stofomschrijving zoals die nu in het PTA boek staat aangegeven. De afname van de PTA’s zal plaatsvinden in de periode vanaf nu tot 1 juni. De meivakantie (25 april t/m 10 mei) is van deze periode uitgezonderd. De PTA’s die oorspronkelijk gepland stonden worden dus meer gespreid over de komende weken en zullen in principe op afstand worden afgenomen. Voor dat laatste kan het betekenen dat de vorm van de toets en/of de lengte van de toets wijzigt. Een schriftelijke toets die bijvoorbeeld oorspronkelijk 100 minuten zou duren, zou nu bijvoorbeeld een mondelinge toets van 25 minuten kunnen worden. Via het examensecretariaat ontvangen hebben de leerlingen vrijdag 27 maart het nieuwe PTA rooster ontvangen. Ook ontvingen de leerlingen toen meer informatie over hoe het thuisonderwijs en het voorbereiden/trainen voor de PTA’s verder zal gaan, naast instructies hoe wij op afstand pta’s afnemen.

19. Kan ik nog een herkansing maken nadat alle schoolexamens afgenomen zijn?

Ja, dat kan. Op de PTA toetsen van de komende periode – in feite een uitgesmeerde PTA week – is de normale, reeds bestaande herkansingsregeling uit het examen en PTA reglement van toepassing. Voor de duidelijkheid, het betreft hier dus 1 herkansing voor de PTA’s uit deze periode en daarnaast de herkansingsregeling van een afsluitend schoolexamenvak. Dit moet voor 1 juni geregeld zijn.
De herkansing die de overheid nog aanbiedt aan gezakte kandidaten staat hierbuiten en komt dus bovenop de herkansingsregeling van de school voor de PTA’s / schoolexamens. Deze landelijke herkansing vindt plaats na 1 juni.

20. Hoe wordt bepaald of ik geslaagd ben?

Een harde eis om het diploma te behalen is dat het schoolexamen volgens het PTA boek is afgerond én dat straks aan de slaag-zakregeling wordt voldaan. Voor wat betreft dat laatste wordt op het ministerie van OCW een regeling uitgewerkt. Op deze slaag-zakregeling heeft de school geen invloed. We zullen deze – zodra de overheid die bekend heeft gemaakt – publiceren en toepassen om de uitslag vast te stellen. Ook zal er nog een herkansingsregeling door de overheid worden vastgesteld voor leerlingen die op basis van het schoolexamen gezakt zijn (zie ook vraag 18) Hierover volgt later bericht.

21. Is er een mogelijkheid om toch nog een of meer lessen op school te volgen?

Het antwoord is een luid en duidelijk nee helaas. Het mag gewoonweg niet. Zorg dat je goed aangesloten bent in de verschillende Classrooms van je examenvakken en aarzel niet contact te zoeken met je docenten als je iets wilt vragen, of anderszins hulp nodig hebt.

22. Wat doe ik als ik thuis geen pta’s kan maken, of er treedt een storing op tijdens het opstarten of maken van een pta?

Dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. Het is in dat geval belangrijk dat je direct contact zoekt met school. Het beste kun je je jaarlaagcoördinator een appje sturen met de vraag wat je moet doen. Het is bv altijd mogelijk om toch naar school te komen om je pta daar te maken, maar dat doen we alleen in noodgevallen. Probeer alles te doen om dat te voorkomen, maar als de nood aan de man/vrouw is dan is het melden stap 1 om het goed op te lossen.