In de vastentijd voor Pasen kiezen mensen er vrijwillig voor om soberder te leven dan zij gewend zijn. Dat afzien van “genietingen” geeft hen besef van de waarde van het bestaan. Het geeft aanleiding om door een periode van relatief gemis, extra te focussen op wat er echt toe doet. In het geloof gaat het hier ook om het gericht zijn op de betekenis van de boodschap van Christus. In alle verhalen komt Hij over als iemand die zich inzet voor mensen die het moeilijk hebben. Vaak gaat hij daarbij in tegen de gevestigde orde. Iets betekenen voor anderen is vaak het opnemen voor zwakkeren, eenzamen, verdrukten of mensen die met de nek worden aangekeken. Juist deze mensen probeert Hij hoop te geven.

Er zijn een paar activiteiten waaraan leerlingen kunnen deelnemen vanaf 15 april met als afsluiting Witte donderdag 18 april.

Leerlingen kunnen zelf kiezen op welke manier zij willen deelnemen. Meedoen is vrijwillig, als een leerling niet meedoet aan de activiteiten, gaan de reguliere lessen gewoon door.

Activiteiten:

–           Voedselbank actie duurzame/houdbare goederen inzamelen.

Zelfs in Nederland worden de verschillen tussen arm en rijk steeds groter. Wekelijks groeit het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank. Dat kan allerlei oorzaken hebben maar is op zich een ernstig signaal.

In de periode tussen 15 april tot en met 18 april verzamelen de leerlingen en docenten artikelen die lang houdbaar zijn. In de actieweek worden de goederen in de kantine neergezet. Het voedsel zal op donderdag 19 april aan het eind van de middag worden opgehaald door voedselbank Velsen. Klik hieronder voor een overzicht van geschikt voedsel voor de voedselbank.

 

–           Vastenmaaltijd op school.

Oud-collega Gerard Steentjes is wederom bereid om leiding te nemen bij de vastenmaaltijd. Het wordt een eenvoudige lunch om 12.15uur voor mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Wij denken aan hooguit goed brood met boter. Het hoge deel van de kantine wordt hiervoor vrijgemaakt. Tafels krijgen witte tafelkleden met bloemen. Er zal passende muziek bij klinken.

 

–           Dialoog met vluchtelingen

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten blijkt het vluchtelingenprobleem een hoofdthema. Mede daarom is er ook nu weer de mogelijkheid om contact te maken met iemand die uit Syrië heeft moeten vluchten. Hij bouwt succesvol een nieuw bestaan in Nederland op. Dit wordt een dialoog in klein verband waar hooguit 1 a 2 leerlingen per klas aan kunnen deelnemen. Leerlingen kunnen digitaal intekenen. Zij horen dan later via de Magistermail of en waar zij worden verwacht.

 

–           Bezoeken bejaarden.

In onze directe omgeving leven mensen in grote eenzaamheid. Leerlingen kunnen zich opgeven om met begeleidende docenten bejaarden bezoeken in verschillende huizen in deze buurt op donderdag 18 april vanaf 13:15 uur. Dat worden bij voorkeur mensen die heel veel alleen zijn en vrij zeker zouden genieten van positieve aandacht van jonge mensen. Er zijn beperkt bezoekadressen dus zal er waarschijnlijk moeten worden geloot.

 

Leerlingen kunnen zich t/m 12 april 12 uur opgeven via magister.