Geef de ander hoop

In de vastentijd voor Pasen kiezen mensen er vrijwillig voor om soberder te leven dan zij gewend zijn. Dat afzien van “genietingen” geeft hen besef van de waarde van het bestaan. Het geeft aanleiding om door een periode van relatief gemis, extra te focussen op wat er echt toe doet. In het geloof gaat het hier ook om het gericht zijn op de betekenis van de boodschap van Christus. In alle verhalen komt Hij over als iemand die zich inzet voor mensen die het moeilijk hebben. Vaak gaat hij daarbij in tegen de gevestigde orde. Iets betekenen voor anderen is vaak het opnemen voor zwakkeren, eenzamen, verdrukten of mensen die met de nek worden aangekeken. Juist deze mensen probeert Hij hoop te geven.

Rond Pasen is er op het Ichthuslyceum al jaren aandacht voor de ander als medemens. Juist nu is dat meer dan ooit nodig. Het is ons immers allemaal bekend dat er door de Corona steeds meer mensen, zeker ook jongeren, zijn die zich heel eenzaam voelen. De Lock Down en zeker ook de avondklok isoleert ons van elkaar. Meer en meer mensen leven in grote onzekerheid over hun gezondheid of hun baan. Steeds meer mensen voelen zich ongemakkelijk en zelfs eenzaam.

Met de jaarlijkse Paasactie met als titel “Geef de ander hoop” is er aandacht voor de medemens. Wij hebben altijd een onderdeel waarbij vereenzaamde bejaarden zich met een bezoekje van leerlingen van onze school mogen verheugen. Er is ieder jaar aandacht voor een groepsgesprek met een erkende vluchteling in een lokaal op school. Veel leerlingen brachten iets mee voor de Voedselbank Velsen als zij naar school kwamen.

Dit jaar is er één activiteit waaraan leerlingen kunnen deelnemen in de weken vóór 1 april.

Meedoen is vrijwillig.

Leerlingen kunnen een kaartje schrijven met een korte tekst, een paasgroet en/of kleine creatieve toevoeging. Dit wordt in enkele klassen op school tijdens lessen verzorgd. Leerlingen kunnen ook zelf het initiatief nemen om een kaartje te maken; in de mediatheek liggen kaartjes klaar. De leerling kan het kaartje zelf opsturen naar zijn/haar eigen oma of opa, of iemand anders waarvan hij/zij denkt dat die persoon daar van opvrolijkt. Wij zorgen ervoor dat de ingeleverde kaartjes terecht komen bij mensen die een kaartje kunnen gebruiken.