Ons onderwijs.” 

Het Ichthus Lyceum leidt op tot een gymnasium, atheneum of havo diploma. Daarnaast bieden we veel extra’s in de vorm van talentstromen (o.a. Technasium), het Ichthus Top Talent Programma en buitenschoolse sport en theater.

Talentenstromen

Drie talentstromen: voor ieder talent een passend onderwijsprogramma.

In de eerste klas maken leerlingen kennis met alle vakken. Op basis van talent en belangstelling kiezen ze vervolgens voor één van de drie talentstromen: Technasium, Internationalisering of Kunst & Cultuur. Na de derde klas kunnen leerlingen nog steeds elke profiel / vakkenpakket kiezen.

“Goed onderwijs komt volgens ons tot zijn recht in een veilige, warme leeromgeving.”

We besteden daarom veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen en richten ons op zowel op begeleiding van het leerproces, het studie- en beroepskeuze proces als de sociaal-emotionele begeleiding. Leerlingbegeleiding is geintegreerd in ons onderwijs. Ouders en leerlingen werken zo samen aan het verstevigen van de driehoek leerling-ouders-school.

Gymnasium

Het Ichthus Gymnasium is een volwaardig gymnasium waarbij zowel de vakken Latijn, Grieks als Kunstzinnige en Culturele Vorming op het programma staan. Leerlingen die op het Ichthus Lyceum slagen voor het gymnasium ontvangen dus een Gymnasium diploma dat volledig gelijkwaardig is aan het diploma dat op een categoraal gymnasium behaald kan worden.

Leerlingen die voor het gymnasium kiezen komen op het Ichthus Lyceum in een aparte gymnasium brugklas. Vanaf het eerste moment ervaren de gymnasiasten wat van hen verwacht wordt en maken zij uiteraard kennis met de klassieke talen en alles wat gymnasiale vorming uniek maakt. Denk daarbij aan specifieke culturele projecten, de klassieke oudheid, maar ook aan een meer filosofische benadering van de wereld. Ons lyceum biedt de mogelijkheid dat leerlingen die atheneum volgen halverwege het eerste leerjaar alsnog een kennismakingsprogramma met het gymnasium kunnen volgen en daarna kunnen instromen in de tweede klas van het gymnasium. Omgekeerd is uiteraard ook mogelijk.

Havo

De havo opleiding duurt vijf jaar en het havo diploma geeft toelating tot het HBO.  Net als bij gymnasium- en atheneumleerlingen komen leerlingen met een havo advies in een havo brugklas. Een leerling in de havo brugklas die goede cijfers haalt komt in aanmerking voor opstroom naar de tweede klas van het atheneum. Maar ook later is het nog mogelijk om aansluitend aan het havo diploma een atheneum opleiding te volgen. Met het juiste vakkenpakket is het mogelijk om ná het behalen van het havo diploma in te stromen in de vijfde klas van het atheneum en na twee jaar het atheneumdiploma te behalen. De havo van het Ichthus Lyceum biedt een scala van keuzemogelijkheden. Naast reguliere vakken kunnen havo leerlingen opteren voor onder andere het Technasium (Onderzoeken en Ontwerpen), BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en Informatica.

Doorstroommogelijkheden

 

In het eerste leerjaar volgen alle leerlingen inhoudelijk vrijwel hetzelfde onderwijsprogramma. Afhankelijk van de opleiding die uw zoon of dochter volgt zit er duidelijk verschil in het niveau dat wordt aangeboden. Zo wordt van een atheneumleerling meer diepgang en inzicht verlangd dan van een havoleerling. Een leerling wordt op grond van het advies van de basisschool en gemaakte testresultaten geplaatst op het gymnasium, atheneum of havo. Als na het eerste leerjaar blijkt dat hij of zij niet op het juiste niveau zit, dan kan er van opleiding veranderd worden. Na het tweede leerjaar bestaat deze mogelijkheid ook nog, maar we streven er naar dat de leerling vanaf de derde klas op het niveau zit waar hij of zij ook examen zal doen.

Atheneum

Ons Atheneum biedt volwaardig vwo onderwijs, in tegenstelling tot het gymnasium zónder de klasssieke talen Latijn en Grieks. Een atheneumdiploma geeft – mits natuurlijk in combinatie met het juiste vakkenpakket – toelating tot alle universiteiten en hbo-instellingen in Nederland. Ook voor atheneumleerlingen (havo/vwo advies of hoger) geldt dat zij vanaf de brugklas met gelijkgestemden in een atheneumbrugklas worden geplaatst. Onze ervaring is dat leerlingen op deze wijze het best tot hun recht komen en maximaal worden uitgedaagd om hun talenten te laten zien. Mocht blijken dat het atheneum toch iets te hoog gegrepen was, dan behoort overstap naar de tweede klas van het havo tot de mogelijkheden.

Net als voor de gymnasiumleerlingen kunnen atheneumleerlingen zich kwalificeren voor het Ichthus Top Talent programma. Deze leerlingen volgen het reguliere programma in minder tijd en verdiepen zich in plaats daarvan in een wetenschappelijk onderwerp. Veelal zijn hier instanties (bijvoorbeeld universiteiten) van buiten de school bij betrokken.