Pluslessen

Extra tijd besteden aan lesstof die je nog niet helemaal beheerst, alvast wat huiswerk maken op het leerplein of je verdiepen in uitdagende stof buiten het reguliere lesaanbod. De pluslessen op het Ichthus bieden je die kans. Tijdens schooltijd! Je mag je wekelijks inschrijven op meerdere pluslessen. In principe kies je zelf uit het aanbod, tenzij je docent of mentor vindt dat je verplicht een plusles moet volgen. Op deze manier willen we samen met onze leerlingen op zoek gaan naar mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen.  Door het aanbieden van pluslessen kunnen we bovendien inspelen op de leerbehoeftes van leerlingen. Wanneer er extra vraag is voor bijvoorbeeld een wiskundebijles, dan zetten we daar onze docenten op in. Kortom, op het Ichthus besteden leerlingen hun tijd aan het ontdekken van wat ze leuk vinden of juist nodig hebben in hun verdere ontwikkeling.