Boeken

Dit kan gemeld worden bij de administratie van de school. Dit kan per e-mail, het adres is administratie@ichthuslyceum.nl

Dit kan gemeld worden bij de administratie van de school. Dit kan per e-mail, het adres is administratie@ichthuslyceum.nl

Corona

Vind hier de beslisboom over thuisblijven. Uitleg over regels met betrekking tot absentie vindt u op onze absentiepagina.

Digitale leeromgeving

De jaarlaagcoördinator verzorgt een document waarin de docenten alle toetsen hebben aangegeven inclusief de weging daarvan. Deze zal binnenkort aan de leerlingen worden gestuurd. Elk vak heeft daarnaast een planner met leerlingen gedeeld, waarin de belangrijke lesstof en toetsmomenten staan.

Gebouw

Het openen van ramen en deuren kan problematisch worden wanneer de buitentemperatuur gaat dalen. De schoolleiding onderkent dit risico en onderzoekt de mogelijkheden om een goede ventilatie te waarborgen. Dit heeft een hoge prioriteit aangezien de herfst nadert. Zodra hier meer duidelijkheid over komt, zal dit aan alle betrokkenen worden gecommuniceerd.

Rooster, pluslessen en masterclasses

Alle leerlingen volgen iedere week hun basisrooster. Hiernaast biedt het Ichthus voor elke klassenlaag pluslessen, die de leerling in de Zermelo roosterapp kan terugvinden. Dat zijn de lesuren waar een plusje bij staat. Een leerling schrijft zich in voor een plusles door op dit plusje te klikken. De plusles staat open voor alle leerlingen, maar we verwachten hierbij met name de leerlingen die onvoldoende staan voor het betreffende vak. De mentor zal op geregelde basis zijn/haar leerlingen over dit onderwerp spreken en afspraken maken over het al dan niet inschrijven. Dat kan ook (tijdelijk) verplicht worden opgelegd. Natuurlijk blijven we ook hier toewerken naar het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen, maar onderkennen ook dat dat voor een gemiddelde puber soms nog een brug te ver is. Daarnaast staan er ook masterclasses gepland. Dit zijn interessante bijeenkomsten over onderwerpen die buiten het standaard curriculum liggen, zoals psychologie, filosofie of de boekenclub. We verwachten van leerlingen die voor alle vakken voldoende staan een aanmelding voor één of meer Masterclasses.

In principe bepaalt de leerling dit zelf, maar de mentor en/of vakdocent kijken en denken mee. Tijdens de les worden leerlingen gestimuleerd na te denken over wat ze nodig hebben om het leren goed te laten verlopen. Hiervoor worden vooraf leerdoelen met leerlingen gecommuniceerd. Door het maken van opgaven en oefentoetsen ontdekt de leerling wat goed gaat en wat niet. Op basis daarvan zullen leerlingen steeds beter in staat zijn om keuzes te maken voor pluslessen of masterclasses.