Scrummen als lesmethodiek

Onze school wil leerlingen niet alleen kennis meegeven, maar stelt zich ten doel om leerlingen ook vaardigheden bij te brengen die hen helpen om zelfstandig te leren denken en werken. Het gaat dan om zaken als doelgericht werken, gestructureerd werken, samenwerken en het ontwikkelen van een kritische blik op eigen werk (reflecteren). We zien in de maatschappij dat deze vaardigheden steeds belangrijker worden en veelal hangt succes bij vervolgstudies af van de vraag in hoeverre studenten deze vaardigheden beheersen.

Bovengenoemde vaardigheden zijn over het algemeen niet te leren uit een boek of methode, maar moeten aangeleerd worden door oefenen met geschikte technieken. Scrummen is zo’n techniek die niet alleen heel leerzaam is, maar ook bij projecten en het voorbereiden op toetsen goed gebruikt kan worden. Scrummen draagt daarom bij aan het nemen van regie over het leerproces en is bovendien leuk om te doen.

Inmiddels zijn 20 docenten van onze school opgeleid om scrumtrainingen te geven en scrummen te gebruiken in de lessen. Maar hoe ziet zo’n scrumles er dan precies uit?  Hoe gaan de leerlingen aan het werk en wat levert het hen precies op.

Docent O&O en informatie Marcel Hoogstoevenbeld legt uit: Dit jaar zijn wij direct begonnen en hebben wij aan alle leerlingen opnieuw scrum uitgelegd: waarom gebruiken we scrum en hoe werkt het. Het is super om de energie bij zowel de docenten als de leerlingen te zien. Er zijn scrumborden gemaakt, taken verdeeld en elke les begint met een stand-up waarin de leerlingen bespreken wat ze hebben gedaan, wat ze nog moeten doen en waar ze hulp bij nodig hebben. De leerlingen zijn echt eigenaar van het eigen leren en nemen de verantwoordelijk voor hun project en ontwikkeling.