Rooster cijfers ophalen 4 juli

Onderbouw van 9.00 tot 10 uur
Bovenbouwvan 10.15 tot 11.30 uur

Aardrijkskunde B12
Biologie T41
BV/K&C S01
Duits E24
Economie/M&O E34
Engels E32
Frans E27
Geschiedenis S07
Maatschappijwetenschappen S06
Grieks E21
Internationalisering T50
Latijn E21
Levensbeschouwing/LV E26
LO/BSM S09
Maatschappijleer S05
Muziek B17
Natuurkunde/WO T42
Nederlands E37
O&O T43
Scheikunde T40
Wiskunde T48/T49