Mijn kind is ziek, wat moet ik doen?

  • Bij voorkeur via de Magister-app aangeven dat uw kind ziek thuis blijft. Deze melding kan alleen voor de gehele dag worden ingevoerd, niet voor bepaalde uren of voor een andere afwezigheid zoals dokter- of orthodontistbezoeken. Klik hier voor het installeren en in gebruik nemen van de Magister-app.
  • Belangrijk: Is uw kind langer dan 1 dag ziek dan geeft u dit dagelijks opnieuw aan in de app.
  • Telefonisch zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op 0255-546400. Bij drukte kan het voorkomen dat de voicemail is ingeschakeld. Geef dan altijd duidelijk de voor- en achternaam en de klas van de leerling door. Wilt u iets bespreken met de medewerker dan kunt u op de voicemail aangeven dat u teruggebeld wilt worden.
  • Per e-mail absent@ichthuslyceum.nl ook hier geldt; geef duidelijk voor- en achternaam en de klas van de leerling door.


Mijn kind moet naar de dokter of naar de orthodontist. Hoe meld ik dit?

  • U geeft vooraf een absentiebriefje mee aan uw kind óf
  • U stuurt een e-mail naar absent@ichthuslyceum.nl óf
  • U belt tijdens kantooruren met een absentiemedewerker op 0255-546400. Buiten kantooruren kunt u een voicemail inspreken.


De leerling heeft een blessure en kan niet meedoen met LO

De leerling maakt met de LO-docent een afspraak wat er tijdens de LO-les gaat gebeuren. Het is niet
toegestaan om de LO-les te missen zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent. Het kan zijn dat de docent een vervangende opdracht geeft.

Absentie

Leerlingen onder de 18 jaar zijn leerplichtig. Verzuim is alléén toegestaan met een geldige reden, zoals ziekte of doktersbezoek. Zie de schoolgids voor uitgebreide informatie.

Overige documenten, waaronder de schoolgids, regels, afspraken en protocollen vindt u op onze Downloadpagina.