“Technasium:
Onderzoeken en Ontwerpen.

Sinds 2010 beschikt het Ichthus Lyceum over een officieel erkend Technasium en bieden we op havo én vwo de mogelijkheid om examen te doen in het vak Onderzoeken en Ontwerpen.

 

 

   Heeft u interesse om als opdrachtgever betrokken te zijn bij ons Technasium of heeft u een vraag?
   Stuur dan een mail naar technasium@ichthuslyceum.nl.”

Technasium

In de brugklas maken alle leerlingen een half jaar kennis met het Technasium. Ná de brugklas kiezen alle leerlingen in de tweede en derde klas een talentstroom, waarvan het Technasium er één is. Leerlingen die voor Technasium kiezen, volgen het vak O&O vijf uur per week. Gedurende het jaar wordt er gewerkt aan acht projecten, waarbij de wereld van beta en techniek centraal staat. Na klas 3 kunnen leerlingen O&O kiezen als keuzevak en werken ze steeds zelfstandiger aan zelfgekozen projecten, vaak in samenwerking met hbo of universiteit. In het examenjaar wordt het vak O&O afgesloten met een meesterproef.

“Het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) lijkt niet op traditionele vakken.  Bij O&O werken leerlingen in teamverband aan een realistische opdracht voor een externe opdrachtgever.”

Elk project duurt ongeveer 7 weken en stelt een betatechnisch beroep centraal met een bijpassend vraagstuk. Bij de start van het project mogen leerlingen een kijkje nemen in het bedrijf van de opdrachtgever. Diezelfde opdrachtgever is ook betrokken bij de beoordeling van de eindproducten en eindpresentaties. Soms wordt er samengewerkt met een hogeschool of universiteit. Voorbeelden van opdrachten zijn het ontwerpen van een nieuw pinguinverblijf voor Artis, een rugzak die geschikt is voor een stedenreis of een onderzoek naar het voorkomen van gehoorschade onder jongeren. Technasiumonderwijs is niet alleen bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor typische ingenieurswetenschappen. Bij het vak O&O leren leerlingen samenwerken, plannen, doorzetten, kennis toepassen en omgaan met verschillende belangen. Er wordt een beroep gedaan op creativiteit en organisatievermogen van de leerlingen. De leerlingen worden begeleid bij het ontwikkelen van al deze vaardigheden en deze ontwikkeling wordt ook beoordeeld, naast de inhoudelijke beoordeling van het eindproduct.