Technasium

Het Ichthus Lyceum beschikt sinds 2010 over een officieel erkend Technasium. Onder supervisie van de Stichting Technasium, die landelijk ongeveer 90 gecertificeerde Technasia onder haar hoede heeft, biedt het Ichthus Lyceum het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) aan. Onze school is daarmee uniek in deze regio. Het Ichthus Lyceum heeft op de bovenste etage van de school twee speciale Technasiumwerkplaatsen gerealiseerd die optimale mogelijkheden bieden om projectmatig te werken.

Het vak Onderzoek & Ontwerpen

Het vak Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O, lijkt niet op de traditionele vakken die onze leerlingen volgen. Leerlingen werken veelal in teamverband en werken samen aan een realistische opdracht voor een externe opdrachtgever. Elk project duurt ongeveer zeven weken en stelt een bèta-technisch beroep centraal met een bijpassend vraagstuk.

Vaak mogen de leerlingen bij de start van een project een kijkje nemen in het bedrijf van de opdrachtgever. Diezelfde opdrachtgever is ook betrokken bij de beoordeling van de eindproducten en eindpresentaties. Soms wordt er samengewerkt met een hogeschool of universiteit. Voorbeelden van projecten zijn het ontwerpen van een nieuw pinguïnverblijf voor Artis, een rugzak die geschikt is voor een stedenreis of een onderzoek naar het voorkomen van gehoorschade onder jongeren.

Het Technasium is niet alleen bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor typische ingenieurswetenschappen. Bij het vak O&O leren leerlingen samenwerken, plannen, doorzetten, kennis toepassen en omgaan met verschillende belangen. Er wordt een beroep gedaan op creativiteit en organisatievermogen van de leerlingen. De leerlingen worden begeleid bij het ontwikkelen van al deze vaardigheden en hun ontwikkeling hierin wordt ook beoordeeld naast de inhoudelijke beoordeling van het eindproduct.

Technasium in de brugklas

In de brugklas maakt iedere leerling – zowel op havo, atheneum als op het gymnasium –  kennis met het Technasium. In de praktijk volgen de brugklassers het vak O&O een half jaar, waarin ze aan twee verschillende projecten werken. In het andere half jaar volgen de brugklassers een aantal andere vakken, zodat het aantal lesuren per week het gehele jaar ongeveer gelijk is.

Technasium in de tweede en derde klas

Alle leerlingen in de tweede en derde klas volgen een talentstroom. Eén van de drie talentstromen is het Technasium. De leerlingen die voor Technasium kiezen, volgen het vak O&O zes uur in de week, het gehele jaar door. In de tweede en derde klas werken de leerlingen bij O&O in totaal aan acht projecten, waarbij steeds een andere bèta-wereld centraal staat. Zo maken de leerlingen in deze leerjaren kennis met de wereld van bèta en techniek en de mogelijke opleidingen en beroepen in deze sector.

Technasium in de bovenbouw

Vanaf de vierde klas wordt het vak O&O een (profiel)keuzevak. Het verschil met de onderbouw is dat leerlingen nu in een team kunnen werken aan keuzeprojecten. Leerlingen bedenken hierbij zelf hun opdrachten, zoeken een opdrachtgever en leggen contact met experts in het hoger onderwijs (hbo of universiteit) voor de vakinhoudelijke begeleiding. Daarmee wordt het leerlingen mogelijk gemaakt om zich te verbreden en te verdiepen in de verschillende bètawerelden ter voorbereiding op een bèta-technische vervolgopleiding. In het examenjaar wordt O&O afgerond met de meesterproef. Dit is een groot project welke een jaar duurt en gecombineerd wordt met het profielwerkstuk.

Het vak O&O is door de overheid erkend als officieel examenvak en kan gekozen worden bij de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Leerlingen die het vak O&O van brugklas tot eindexamenjaar succesvol hebben afgerond, ontvangen naast hun gymnasium-, atheneum- of havodiploma ook een officieel Technasiumcertificaat. Door het Technasium te volgen zijn leerlingen optimaal toegerust om na hun eindexamen te starten met een bèta-technische vervolgopleiding.