“Kunst en Cultuur” 

Wie geinteresseerd is in muziek, drama of beeldende vorming is bij de talentstroom Kunst & Cultuur aan het juiste adres.

Kunst en cultuur

In de talentstroom Kunst & Cultuur staat het creatief denken centraal. Leerlingen leren om uit te gaan van meerdere mogelijkheden en hierin keuzes te maken. Vervolgens moeten deze keuze verder ontwikkeld en uitgevoerd worden. In alle opdrachten zit vaktheorie verweven, zoals kunstgeschiedenis, muziektheorie en beeld- en theatertaal. Tegelijk worden de vaardigheden voor het gebruik van materialen en technieken geoefend. De talentstroom Kunst & Cultuur kent de disciplines beeldende vorming (2D en 3D), nieuwe media en drama, en muziek.