Internationalisering” 

Wat betekent het in de 21e eeuw om wereldburger te zijn en met wie heb je nu en straks te maken in je werk en je privé leven?

Internationalisering

In deze talentstroom draait het om “wereldburgerschap”. Uitgangspunt is dat onze wereld al lang niet meer ophoudt bij de grens met Duitsland en Belgie, maar dat Nederland deel uitmaakt van Europa en van de wereld. Aandachtsgebieden bij wereldburgerschap zijn kennis van culturele verschillen, communicatie, wereldpolitiek, macro-economie, bedrijfskunde en marketing. Ook vaardigheden als debatteren, organiseren en ondernemen komen aan bod. Een uitwisseling met een school in Barcelona (Spanje) behoort tot de mogelijkheden. De voertaal bij de talentstoom internationalisering is Engels.

“Bij Internationalisering staat de wereld om ons heen centraal.”

Leerlingen verkennen en onderzoeken hoe ze iedere dag weer in contact komen met “globalisering”. Niet alleen komen andere landen en culturen aan bod, maar ook wordt er geleerd hoe communicatie werkt en hoe televisie, kranten, reclames en internet je kunnen beïnvloeden. Hoe werkt de wereldeconomie en hoe ontstaat een wereldwijde crisis ?  In de lessen Internationalisering leren leerlingen te debatteren en discussiëren. Aan het eind van de derde klas zetten leerlinge met een klein groepje een eigen internationaal bedrijfje op. Natuurlijk krijgen ze daarbij lessen bedrijfskunde en marketing.