Internationalisering

Op het Ichthus Lyceum kun je in het tweede en derde jaar het vak Internationalisering volgen. Internationalisering is een uniek vak waarmee je je ontwikkelt tot een wereldburger. Dat betekent dat je veel weet en een mening hebt over de belangrijkste internationale thema’s, zoals bijvoorbeeld conflicten, armoede en klimaatverandering. 

We behandelen deze thema’s aan de hand van diverse soorten opdrachten. Zo organiseren we debatten, voeren we discussies over het wereldnieuws, leer je presenteren en speechen en maak je zelf filmpjes waarin je internationale onderwerpen bespreekt die jij zelf belangrijk vindt.

Engels

Anders dan de andere vakken op het Ichthus Lyceum, wordt bij Internationalisering tijdens de les alleen maar Engels gesproken. Dat doen we omdat Engels de belangrijkste taal is waarmee internationaal wordt gecommuniceerd. Dat is in het begin best spannend, maar tijdens jouw reis naar het wereldburgerschap, word je er steeds beter in! Je hoeft dus niet al goed te zijn in Engels als je het vak kiest.

Uitwisseling

Bij het vak internationalisering organiseren we een uitwisseling met een school in een ander land. De afgelopen jaren is dat telkens gebeurd met een school in Spanje. De leerlingen ontvangen ongeveer een week lang een leeftijdsgenoot uit Spanje en gaan zelf ook een week naar Barcelona. Tijdens deze weken ontdek je hoe het is om in een ander land te wonen, en leer je veel over een andere cultuur. Deelname aan de uitwisseling is niet verplicht voor leerlingen die Internationalisering hebben gekozen.

Bovenbouw

Internationalisering sluit je aan het eind van de derde klas af. Je krijgt het dus niet in de bovenbouw. Wel heb je als je als talentstroom Internationalisering hebt gevolgd een voorsprong bij bovenbouwvakken, zoals maatschappijwetenschappen, maatschappijleer, geschiedenis, Engels en aardrijkskunde en natuurlijk bij talloze vervolgstudies.

Dus lijkt het je leuk om je te verdiepen in de internationale wereld, beter te worden in Engels, eventueel mee te doen aan een uitwisseling en een volleerde wereldburger te worden? Kies dan het vak Internationalisering!