Gezonde school

Gezonde school

Het Ichthus lyceum werkt aan een gezond schoolklimaat vanuit de visie dat onderwijs meer is dan alleen kennisoverdracht. Wij willen leerlingen ook bewust maken dat een gezonde leefstijl medebepalend is voor hun (toekomstig) welzijn. Goed voorbeeld doet goed volgen is slechts een van de manieren waarop we meehelpen deze visie vorm te geven. In en buiten de lessen wordt aan het gezonde schoolklimaat ruim aandacht geschonken. Uitgangspunt daarbij zijn de vier gezonde schoolpijlers, geformuleerd door de Gezonde School (signaleren, gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving en beleid). Zie voor meer informatie de website van de Gezonde School.

Het Ichthus Lyceum vindt het erg belangrijk dat leerlingen een gezonde keuze maken voor hun lunch. De cateraar biedt de producten aan de balie en via de automaten zodanig aan, dat het overgrote deel een betere keuze is geworden. De ‘uitzonderingen’ zijn meer naar de achtergrond gebracht. De gezondere presentatiemiddelen aan de balie en automaten helpen de leerlingen bewust te kiezen.

Met het in bezit hebben van de awards Gezonde schoolkantine 2015, 2016 en 2017, 2019 en 2020 voldoen de school en de cateraar aan de richtlijnen van het Voedingscentrum Den Haag: Richtlijnen Gezondere Kantines. Om in aanmerking te komen voor deze award moet de kantine voldoen aan de volgende basisregels:

  • Stimuleren van water drinken. In een Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar voor leerlingen. Zowel bij het uitgestalde aanbod, zoals de balie, vitrines of rekken, als in de automaten wordt water aangeboden. Op iedere verdieping van de school staat bovendien een waterpunt, waar leerlingen hun flesje kunnen vullen met water.
  • Presentatie van betere keuzes. Het opvallend plaatsen van betere keuzes. Fruit, gezonde broodjes en water staan vooraan of bovenin en uitzonderingsproducten staan zoveel mogelijk achterin of zijn niet zichtbaar.
  • Aanbieden betere keuze per productgroep. Leerlingen kunnen kiezen uit 90% bruin brood en Waldkornbroodjes tegen 10% wit brood dat aangeboden wordt. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een broodje omelet in plaats van een uitzonderingssnack.

Stapsgewijs verandert het aanbod naar nog meer gezondere producten, en leerlingen veranderen hierin mee. Steeds meer leerlingen zien we een bewuste keuze maken en daar is het ons natuurlijk om te doen!