Digitale vaardigheden

Laptops en het Coolplatform

Alle brugklassen werken met laptops en het Coolplatform. Op het Ichthus Lyceum gebruiken we de laptop in combinatie met traditionele leermiddelen, zoals een leerboek. Naast de licenties voor digitaal lesmateriaal, krijgen de leerlingen in de brugklassen dus allemaal het volledige boekenpakket. Dit wordt ook wel ‘blended learning’ genoemd. Leerlingen waarderen het gebruik van de laptops vooral vanwege het gemak waarmee het schoolwerk wordt organiseert, de mogelijkheid om feedback te ontvangen van een docent. Ook de toegang tot  allerlei leerbronnen, zoals een uitlegvideo op YouTube of een virtual reality expeditie wordt gewaardeerd. Onze docenten zien blended learning niet als een doel op zich, maar vooral als een manier om de lessen te verrijken.

Leerlingen die in de brugklas komen, hebben dus allemaal een eigen laptop nodig. Ouders / verzorgers kunnen die via school kopen of huren bij The Rent Company. Het voordeel van huren is dat de laptops verzekerd zijn voor schade en dat de leerling gebruik kan maken van een leenlaptop tijdens eventuele reparaties. 

Het iTeam

Naast de service van The Rent Company, heeft het Ichthus Lyceum voor leerlingen een eigen service- en supportteam: het iTeam. Het iTeam bestaat deels uit onze eigen leerlingen en deels uit studentstagiairs van het Nova College. Gezamenlijk bemensen zij de iTeam- balie, die de hele dag bereikbaar is voor de leerlingen met ICT-problemen of vragen.