Organisatie

De organisatie

Onze school kenmerkt zich door een heldere structuur met duidelijke regels en afspraken. Uitgebreide informatie hierover, zoals lestijden, lessentabellen, schoolregels, overgangsnormen, ouderparticipatie en schoolkosten zijn terug te vinden in onze schoolgids. Deze is te vinden op onze pagina met belangrijke documenten.

Schoolleiding & bestuur

Schoolleiding:

De leiding van de school is in handen van de rector en de vier conrectoren havo onderbouw/bovenbouw en vwo onderbouw/bovenbouw. De schoolleiding wordt ondersteund door afdelingscoördinatoren. In de schoolgids vindt u verdere informatie. Via het secretariaat van de school kunt u contact met de schoolleiding opnemen.

Bestuur:
Het Ichthus Lyceum staat onder bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. Voor verdere informatie over Dunamare:
www.dunamare.nl.

Resultaten van de school

Goed onderwijs is voor ons méér dan alleen het behalen van goede, in cijfers en percentages uitgedrukte eindresultaten. Zorg voor onze leerlingen, sfeer en veiligheid zijn immers net zo belangrijk.

De Onderwijsinspectie beoordeelt de resultaten van het Ichthus Lyceum als ruim voldoende op alle afdelingen. Daarnaast voldoet onze school aan alle wettelijke vereisten voor wat betreft de organisatie van het onderwijs (o.a. leerlingbegeleiding, lesuitval, onderwijstijd, examenprogramma’s). Het Ichthus Lyceum valt voor de Onderwijsinspectie daardoor in de laagste toezicht klasse.

Veiligheid en zorg

Veiligheid en zorg voor leerlingen meten wij jaarlijks via tevredenheidsonderzoek en checken we via onze klankbordgroepen (per leerjaar georganiseerd). De resultaten van de school zijn openbaar en te vinden op www.scholenopdekaart.nl

Vertrouwenspersonen: 
Vertrouwenspersoonp.schoorl@ichthuslyceum.nl
Vertrouwenspersoone.vanduijn@ichthuslyceum.nl
Vertrouwenspersoonw.veenstra@ichthuslyceum.nl