ONZE SCHOOL

2021

50 jarig jubileum

Het Ichthus (eerst College, nu Lyceum) bestaat 50 jaar!

2012

Nieuwbouw

Opening nieuwbouw, 18 nieuwe lokalen worden toegevoegd aan het bestaande gebouw.

2009

Technasium

Ichthus Lyceum krijgt predikaat Technasium. Het vak onderzoeken en ontwerpen (O&O) wordt door alle brugklassers gevolgd. Uiteindelijk wordt dit een examenvak havo en vwo.

2008

Van College naar Lyceum

Ichthus College wordt Ichthus Lyceum. De naam van de mavo afdeling Ichthus college wordt veranderd in Duin en Kruidberg mavo.

2007

Dunamare

Noordzee Onderwijsgroep gaat op in Dunamare Onderwijsgroep.

2004

Mavo zelfstandig

Afdeling mavo gaat zelfstandig verder onder de naam Noordzee Onderwijsgroep, locatie Ichthus College, afdeling mavo.

1997

Nieuwbouw Driehuis

Nieuwbouw in Driehuis wordt in gebruik genomen; afdeling IJmuiden komt naar Driehuis. Gebouwen in IJmuiden worden afgestoten.

1994

Noordzee Onderwijsgroep

Ichthus College gaat deel uitmaken van de Noordzee onderwijsgroep. De  naam verandert in Noordzee Onderwijsgroep, locatie Ichthus (havo-vwo  afdeling of mavo afdeling).

1983

Pensioen

De laatste pater : J. van de Kieboom gaat met pensioen.

1980

Bovenbouw

Wordt de bovenbouw gefixeerd dat wil zeggen dat de havo bovenbouw in IJmuiden komt en de vwo bovenbouw in Driehuis. Deze beslissing komt door notariële loting tot stand!! Er waren geen argumenten te bedenken waarom de ene bovenbouw in IJmuiden gevestigd zou moeten worden en de andere in Driehuis.

1977

Pand naar defensie

De lokalen en de kantine in het missiehuis kunnen niet meer gebruikt worden. De Orde msc verkoopt het pand aan Defensie. De erin woonachtige paters vertrekken naar een huis aan de Herenlaan.

1971

Fusie

Fusie tussen Paulinum en Johannes Mulo (inmiddels Mavo). Het gymnasium moet een programmaschool (= brede scholengemeenschap) worden. De identiteit blijft overigens Rooms Katholiek.

1971

Nog en fusie

Er volgt in dit jaar nog een fusie: namelijk met het protestants- christelijke Prins Bernhard College in IJmuiden.

1971

Ichthus College

Deze school kiest als naam: Ichthus College. Hiermee wordt èn verwezen naar de naam van de eerste Christengemeente (waarin de van oorsprong katholieke, hervormde en gereformeerde scholen zich herkennen) én naar de gemeente waarin de visvangst en de visverwerkende bedrijven een duidelijke rol spelen.
Er worden 4 afdelingen gevormd: mavo IJmuiden, havo/vwo IJmuiden, mavo Driehuis en havo/vwo Driehuis. De havo bovenbouw start het ene jaar in IJmuiden, het andere jaar in Driehuis. Dat geldt ook voor de vwo bovenbouw vanaf klas 5: het ene jaar start in Driehuis, het andere jaar in IJmuiden, maar wel steeds zo dat er in elke afdeling één eindexamengroep is (bijv. havo alleen in Driehuis en vwo alleen in IJmuiden).

1967

De eerste meisjes

Het aantal internen daalt, terwijl het aantal externen toeneemt. De eerste meisjes worden als leerlingen toegelaten.

1962

Gebouw Wolff en Dekenlaan

Na ingebruikname van het nieuwe gebouw aan de Wolff en Dekenlaan, krijgt de apostolische school, ter afronding van de fusie, als nieuwe naam Gymnasium Paulinum.

1961

Contact twee scholen

Gymdocent Joop Roosenstein richt basketbalvereniging Akrides op. Het jongensteam bestaat uit leerlingen van het gymnasium. Het meisjesteam komt van de Johannes Mulo, gevestigd aan de Nicolaas Beetslaan in Driehuis. Het eerste officiële contact tussen die twee scholen en belangrijker: meisjes komen in beeld.

1959-1960

Niet-priesterstudenten

Eerste niet-priesterstudenten als leerling. Deze leerlingen zijn extern: ze volgen onderwijs in Driehuis, maar wonen gewoon thuis.

1960

Opening

Officieuze opening en ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw aan de Wolff en Dekenlaan 1. De gedenksteen in de muur en het mozaïek van Paulus in de hal worden onthuld.

1959-1960

Fusie Lavigerie College

Fusie met het Lavigerie College van de Witte Paters in Santpoort. Leerlingen hiervan volgen nu hun lessen in Driehuis, maar blijven intern gevestigd in Santpoort aan de Wüstelaan.

1958

Start bouw

Er wordt begonnen met de bouw van een nieuw schoolgebouw. Het komt in de tuin van het missiehuis. Dit gebouw is vandaag de dag nog steeds het schoolgebouw.

1956-1957

Erkend Gymnasium

De apostolische school wordt officieel door het Rijk erkend als gymnasium en geeft het voor het eerst erkende diploma’s af. Op een enkeling na worden alle lessen gegeven door paters.

1940-1945

Oorlogsjaren

In de oorlogsjaren wordt de apostolische school opgeëist door de bezetter. Paters, broeders en leerlingen vinden onderdak in Hilvarenbeek, Westervoort en Driel.

1924

Missiehuis Driehuis

Een groep paters, de missionarissen van het Heilig Hart, in het Latijn missionarii sacricordis (MSC), heeft sinds de eeuwwisseling een missiehuis in Driehuis. Dit missiehuis start een apostolische school: een interne priesteropleiding, dus alleen voor jongens die door de week ook eten en slapen in Driehuis. Er wordt lesgegeven door paters en broeders. Dit is het begin van het voortgezet onderwijs in Driehuis.