Burgerschap

Op het Ichthus lyceum leiden we leerlingen niet alleen op voor een diploma, maar voor het leven. We vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen competenties ontwikkelen die hen in staat stellen deel uit te maken van en een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Niet voor niks dat de overheid het voor scholen verplicht heeft gesteld. Burgerschapsonderwijs op het Ichthus Lyceum is gebaseerd op drie uitgangspunten die in een doorlopende leerlijn ontwikkeld moeten worden.

  1. Kritisch-democratische houding
  2. Sociaal bewustzijn
  3. Open dialoog

Wij stimuleren leerlingen om een kritisch-democratische houding aan te nemen: ten aanzien van hun omgeving, de eigen denkbeelden en hun gedrag. Daarnaast veronderstelt een kritisch-democratische houding dat leerlingen conform de democratische waarden leren handelen. Daarvoor kijken we ook buiten de muren van de school. Zo bezoeken de leerlingen een rechtbank en organiseren we een excursie naar de tweede kamer.

Burgerschap op het Ichthus Lyceum draagt daarnaast bij aan het ontwikkelen van een sociaal bewustzijn. Leerlingen maken kennis met verschillende etniciteiten en culturen. De school moet worden gezien als oefenplaats waar leerlingen van verschillende achtergronden in een veilige omgeving leren deelnemen aan de maatschappij.

Als school hebben we gezamenlijk de taak leerlingen handvatten te geven om te gaan met verschillende meningen. Onmisbaar hiervoor is het kunnen voeren van een open dialoog, waarbij leerlingen naar elkaar leren luisteren en kritisch zijn op hun eigen denkbeelden en die van de ander. Het bespreekbaar maken van kwesties als diversiteit, vrijheid van meningsuiting en de invloed van sociale media hangt direct samen met burgerschapsvorming en met de kernwaarden van onze school. We gaan de open dialoog niet uit de weg en stimuleren leerlingen om hun eigen mening zorgvuldig en sociaal, met hart en hoofd te beargumenteren.