“Het Ichthus maakt werk van maatwerk

Beste bijna-brugger,

Wat leuk dat je op onze website een kijkje komt nemen! Er komt voor jou een leuke en spannende tijd aan: je gaat kiezen naar welke school je gaat na de basisschool. Sommigen van jullie weten het misschien al, anderen hebben wat meer tijd nodig om tot een keuze te komen. Op deze website vind je veel informatie over het Ichthus Lyceum. Daarnaast hopen we je binnenkort te verwelkomen als je met je basisschool (of zelf) naar de kennismakingslessen komt, of op onze open dag. Tot snel!

Aannamebeleid

Leerlingen die een vwo-, havo/vwo- of havoadvies van hun basisschool hebben gekregen kunnen zich op het Ichthus Lyceum aanmelden. Leerlingen met een vmbo-t/havo advies of lager kunnen niet op het Ichthus Lyceum worden aangemeld. Het advies van de basisschool bepaalt dus of een leerling kan worden geplaatst. Het basisschooladvies bepaalt eveneens in welk type brugklas de leerling kan worden geplaatst.

Advies basisschool: Vwo

Plaatsing in brugklas: gymnasium of atheneum (keuze leerling/ouders)

Advies basisschool: Havo/vwo
Plaatsing in brugklas: atheneum of havo (keuze leerling/ouders)

Advies basisschool: Havo
Plaatsing in brugklas: havo

Aanmelddagen

Woensdag 6 maart 2019, 14.00 – 17.00 uur
Donderdag 7 maart 2019, 16.00 – 18.00 uur
Maandag 11 maart 2019, 19.00 – 21.00 uur

Alle leerlingen met het juiste basisschooladvies (minimaal havo) die zich aanmelden op een van bovengenoemde tijdstippen, zijn verzekerd van een plek op het Ichthus Lyceum. Het maakt dus niet uit op welke van deze dagen de leerling zich aanmeldt.

Hier vindt u de Velsense aanmeldprocedure en het Velsense aanmeldformulier.

Het bovenste gedeelte van dit formulier dient ingevuld te worden door de basisschool en voorzien zijn van het advies en een stempel van de basisschool plus een handtekening van de directeur.

De oudergegevens moeten volledig ingevuld worden en het formulier moet ondertekend worden door beide ouders (zeker in geval van echtscheiding).

Meenemen naar inschrijving:

  • Ingevuld en ondertekend aanmeldformulier, zoals hierboven omschreven
  • ID van uw zoon/dochter
  • Het BSN-nummer van uw zoon/dochter (staat vaak op het ID-bewijs)
  • IBAN-nummer, i.v.m. het tekenen van de machtiging voor de schoolkosten.

 Opstromen en afstromen

“Je kunt aan het eind van de brugklas nog gemakkelijk opstromen of afstromen.”

Het Ichthus Lyceum kent bewust géén dakpan of opstroomklassen. Door leerlingen met havo/vwo advies de mogelijkheid te geven om te kiezen voor een atheneumbrugklas, volgen zij onderwijs op vwo niveau en ervaren ze ook het tempo en niveau van het atheneum. Voor havo geldt hetzelfde. Opstromen of afstromen naar een ander niveau is aan het eind van de brugklas wel mogelijk! Elk jaar stroomt tussen de 15% en 20% van de havo brugklasleerlingen alsnog op naar 2 atheneum. Andersom komt ook voor, maar gelukkig ligt dat percentage wel een stuk lager.

Leerlingen in 1 atheneum die er goed voor staan, kunnen na ongeveer een half jaar lessen Latijn volgen. Als ze dat leuk vinden en ze kunnen de werkdruk goed aan, dan kunnen ze aan het eind van het jaar opstromen naar 2 gymnasium.

 Brochures

De bovenste brochure is voor groep 8 leerlingen, de onderste is voor hun ouders.

Het Ichthus Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo met erkend Technasium in Driehuis.

Laptops

Alle brugklassen werken met laptops tijdens de lessen. Je kunt via school een laptop huren of kopen, maar je mag ook zelf een goedwerkende laptop meenemen. Lees hierover meer op de speciale pagina.

Kennismakingslessen voor leerlingen van groep 8

Vanaf november komen er iedere week meerdere basisscholen bij ons langs met hun groep(en) 8 voor het volgen van een aantal kennismakingslessen. Komt jouw basisschool niet, of is er een andere reden waarom je er niet bij kon zijn? Geen probleem. Wij organiseren op een aantal woensdagmiddagen extra kennismakingslessen, waaronder ook een speciale gymnasiummiddag. Vanaf omstreeks oktober 2019 kun je je daarvoor via deze website aanmelden.