Voor het tweede schooljaar starten we in de 2de klas bij het vak O&O met het project over de overlast die
de Amerikaanse rivierkreeften veroorzaken op en rond Schiphol. Vorig jaar kwam de opdrachtgever naar
onze leerlingen toe op school, maar dit schooljaar lukte het om alle 140 leerlingen (vijf O&O klassen) op
Schiphol te ontvangen. De voorbereidingen hiervoor werden al in mei genomen door onze sectie en de
opdrachtgever. Behalve het regelen van genoeg bussen, moest ook het auditorium in het Schipholgebouw
beschikbaar zijn, de expert van waterschap Rijnland beschikbaar zijn, Birdcontrol de gelegenheid hebben
om naar de Polderbaan te komen en beroepsvissers ter plaatse kunnen zijn om vissersfuiken te komen
legen. Best wel een georganiseer voor de opdrachtgever op vrijwillige basis. Van hieruit nogmaals dank aan
de opdrachtgever Yvonne Versteeg van Schiphol. Woensdagochtend 20 september vond deze excursie
plaats.

Het auditorium op de eerste verdieping biedt plaats aan 150 personen. Precies genoeg voor de 140
leerlingen en 7 begeleidende docenten. Na een korte opening van onze docenten nam de opdrachtgever
het woord en gaf een zeer uitgebreid en informatieve presentatie over de vliegveiligheid op Schiphol. Een
paar spannende anekdotes kwamen in beeld die te maken hadden met zogenoemde ‘bird strikes’.
Afhankelijk van de grootte van een vogel die in een vliegtuigmotor is beland, zal er motorschade ontstaan
en zal het vliegtuig mogelijk moeten terugkeren naar het vliegveld. Schiphol is in die zin ook een groot
natuurgebied met een diversiteit aan vogels, die vogels eten ook graag de rivierkreeften die in de vele
sloten op en rond Schiphol liggen. De Amerikaanse rivierkreeft plant zich in razend tempo voort met als
gevolg een overvloed aan voedsel voor de vogels, maar ook schade aan de flora en fauna. Want deze
uitheemse exoot eet echt alles op in en rond de sloten. Zelfs experts hebben nog niet de beste oplossing
gevonden om deze kreeft een halt toe te roepen. Afvangen met fuiken door beroepsvissers, is tot nu toe
een van de maatregelen om de hoeveelheid kreeften in toom te houden.

Na deze informatie over het probleem, kregen de leerlingen een half uur pauze met drinken, haverkoeken
en fruit. Het leek op de gang in het Schipholgebouw even een beetje op een schoolkantine. De volgende
spreker was Martin Goosens van Hoogheemraadschap van Rijnland; een expert op o.a. het gebied van de
Amerikaanse rivierkreeft. Ook hier weer veel waardevolle informatie die van belang is voor het project.
Na de kick-off verlieten de leerlingen het auditorium en kregen nog een mooi aantekeningenboek
(‘dummy’) van Schiphol met pen. Ideaal voor de O&O lessen.

Het vervolg van deze kick-off vond plaats op de spottersplek bij de Polderbaan. De vliegtuigspotters die
daar stonden wisten niet was ze zagen toen er 140 leerlingen aan het hek kwamen staan; weg uitzicht. De
leerlingen konden wel even lekker uitwaaien, want er stond een straf windje. De opdrachtgevers kwamen
met een paar gele Schipholbusjes van beveiliging en Birdcontrol ook die kant op. De K3-auto van
Birdcontrol gaf een demonstratie langs de Polderbaan hoe vogels worden verjaagd bij de start-
/landingsbaan. Ondertussen werd door beroepsvissers een bootje in de sloot te water gelaten om de
visfuiken te kunnen legen. Met alle leerlingen mochten we vervolgens om het hek heen om direct aan de
sloot te komen te staan die grenst aan het Schipholgebied. Politie en Marechaussee kwamen ook even
langs om te kijken of dit allemaal wel veilig genoeg ging. Een piloot van een geland vliegtuig had de meute
al zien staan en de verkeerstoren gevraagd om uitleg.

Uit één fuik kwamen al zeker 20 rivierkreeften. Deze werden in een grote bak op de kant gezet zodat
onze leerlingen daar eens even lekker met hun handjes in konden graaien. Sommigen durfden de
kreeften wel vast te houden. Hoe?; achter hun schouders vastpakken zodat ze niet met hun scharen
kunnen knijpen. Veel leerlingen toonden hun interesse in deze beestjes en dat is ook juist de bedoeling
van zo’n excursie natuurlijk!

Na uitgewaaid te zijn op de grasdijk naast de kreeftensloot en een paar gelande vliegtuigen verder,
keerden we veilig terug met de naar school.