Het Leeseum
Door Martine Weide, René Hof en leerlingen

Met lede ogen keken docenten Nederlands van onze school naar de berichten in het nieuws over de ontlezing in het middelbaar onderwijs. Middelbare scholieren zouden niet meer van lezen houden, met alle gevolgen van dien. Geen focus meer, kleinere woordenschat en tekstbegrip dat achteruit gaat. Toch zien die docenten ook heel veel leerlingen die wél van lezen houden, en daar ook enthousiast mee bezig zijn. Voor deze docenten een goede reden om die leerlingen samen te brengen, in het zogenaamde Het Ichthus Leeseum, dé leesambassade van het Ichthus Lyceum. Enthousiaste lezers van het Ichthus Lyceum uit de onder- en bovenbouw hebben zich verenigd, om hun enthousiasme over lezen te laten zien op school. Er wordt in verschillende groepjes gewerkt aan het zichtbaar maken van hun leesplezier. Zo wordt er een blog bijgehouden, waar onder andere boekentips worden gegeven en worden er tips gegeven hoe je je kunt voorbereiden op een mondeling over literatuur. Ook hebben we twee youtuber’ers. Zij maken filmpjes met hun boekentips van de maand. Op school is het Leeseum zichtbaar, er hangen mooie posters door het hele pand. Die worden gemaakt door onze leerlingen. De posters worden onder andere gemaakt voor de promotie van een leesuitdaging. Leerlingen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk boeken te lezen, en over die boeken iets te vertellen. De leerling die de meeste boeken heeft gelezen, wint een mooie prijs (natuurlijk een boekenbon!). Het Ichthus Lyceum probeert op die manier leerlingen enthousiast te houden over lezen, in de hoop dat leerlingen blijven lezen en een boek erbij pakken.