Drukke tijden voor de sectie maatschappijleer/ wetenschappen. Voor het profielkeuzevak
maatschappijwetenschappen (MAW) stonden de afgelopen periode namelijk diverse activiteiten op de
agenda die in het teken stonden van de opgedane kennis in de praktijk brengen door te handelen en te
ervaren. Van politiek Den Haag via de mediadag in Hilversum naar het grote internationale crisisspel over
het Midden-Oosten.


Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op keer dat hoge eisen stellen ook leidt tot hoge
leerresultaten. Dus ligt de lat hoog bij MAW als het gaat om het aanleren van kennis van
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Maar daar stopt het leren niet, want juist die kennis wil je
kunnen toepassen in de samenleving dichtbij en ver weg om te begrijpen en te kunnen analyseren. En
waar kan je dan beter zoiets als de theoretische modellen van politieke besluitvorming aan het werk zien
dan in hart van de democratie, de Tweede Kamer in Den Haag?


In de ochtend was er eerst een politieke wandeling gecombineerd met een bezoek aan de
Gevangenpoort met verhalen over misdaad en straf van toen en nu. Met de beruchte moord op de
gebroeders De Wit was de politiek al niet ver weg. Daarna op naar de tijdelijke Tweede Kamer waar
helaas afspraken met Caroline van der Plas (BBB) en Kati Piri (GrL/PvdA) op het laatste moment afgezegd
werden door formatieperikelen en ziekte. Maar heel gemakkelijk raakten leerlingen van 5V in de
Statenhal in gesprek met diverse Kamerleden zoals Marieke Koekkoek (VOLT), Harm Holman (NSC),
Gideon van Meijeren (FVD) en Reinder Blaauw (PVV).


Nieuwsgierig liepen de leerlingen ondertussen langs allerlei petities die aangeboden werden of moest er
nog een foto genomen worden met een Kamerlid. Daarna werd het vragenuurtje van de Tweede Kamer
bijgewoond vanaf de publieke tribune waar bekende Kamerleden en ministers met geroezemoes door de
leerlingen werden begroet.


Twee weken later reisden 4H MAW samen met 5V MAW naar het Mediapark in Hilversum voor een
bezoek aan het vernieuwde Beeld en Geluid Instituut. Afwisselend gingen leerlingen tijdens de workshop
medialogica aan de slag met beïnvloeding door media door framing en priming. De verbanden werden
gelegd en ook de eigen rol als consument van media werd onderzocht. In het museum zelf gingen de
leerlingen in duo’s aan de slag met actieve opdrachten die de werking van de media en beeld lieten
ervaren door de werelden van beïnvloeding, informeren, vertellen, filterbubbles en deep fakes.
Een dag later speelden leerlingen 6V MAW zeer intensief het Internationale Crisisspel Midden-Oosten,
waarbij leerlingen in de rol van een bestaand persoon en land kruipen om zo vanuit hun doelen te
proberen strategisch te handelen door acties te plaatsen (politiek, economisch, diplomatiek, militair).
Dit sluit weer aan bij het examendomein Machtsverhoudingen in de wereld en nu moesten leerlingen
sociaalwetenschappelijke paradigma’s, internationale betrekkingen theorieën en concepten als macht
en samenwerking gaan toepassen door te handelen en gebruiken in hun analyse van de zeer complexe
situatie. Het VN slotdebat dat ter afsluiting werd gehouden stemde hoopvol voor de harde realiteit in de
echte wereld, want er werden uiteindelijk enkele resoluties en akkoorden aangenomen tijdens deze
Ichthus Top.

Al met al een rijke oogst met geïnspireerde leerlingen die met real world problems aan de slag gingen.
Helaas kon dit jaar het bezoek aan Brussel en het Europese Parlement en de wijk Molenbeek niet
doorgaan vanwege de Europese verkiezingen. Bij Maatschappijwetenschappen stopt het leren nooit.
Ook in de komende weken staan er weer mooie activiteiten gepland!