Paarse Vrijdag is een nationale actiedag waar het Ichthus Lyceum sinds 2014 aan deelneemt. Op de
tweede vrijdag van december kleurt de school paars, waarbij de GSA (Gender and Sexuality Alliance) zich
inzet voor de acceptatie van gender- en seksuele diversiteit als norm. De GSA bestaat uit een groep
leerlingen onder begeleiding van twee docenten, de coördinatoren. Dit jaar heeft het Ichthus Lyceum voor
de tweede keer tijdens de Paarse Vrijdag-week de theatergroep Live Your Story gevraagd een voorstelling
te geven waar alle leerlingen aan konden deelnemen, ongeacht hun jaarlaag. Naast de voorstelling
voerden de leerlingen groepsgesprekken over de thema’s van de voorstelling. Tijdens de grote pauze
werden roze koeken uitgedeeld en de GSA-leerlingen deelden paarse armbandjes uit aan hun
medeleerlingen.

Op het Ichthus Lyceum is de norm dat iedereen zichzelf mag zijn. Daarom wappert dagelijks de
regenboogvlag, symbool voor de vrijheid voor elke leerling om zichzelf te uiten en zich veilig te voelen op
school. Naast Paarse Vrijdag zet de GSA zich in voor faciliteiten die belangrijk zijn voor de veiligheid van
LHBTQI+-leerlingen. Hierbij valt te denken aan genderneutrale toiletten en kleedruimtes. De
coördinatoren hebben een beleidsstuk opgesteld om de veiligheid van LHBTQI+-leerlingen te waarborgen.
Ook staat in het derde jaar een voorlichting van COC op de agenda.
De GSA onderhoudt contact met andere GSA’s van verschillende scholen en neemt deel aan
bijeenkomsten om informatie en ervaringen uit te wisselen. Hier ontmoeten leerlingen van diverse GSA’s
elkaar. De coördinatoren staan ook nauw in contact met COC en Bureau Discriminatie om betrokken te
blijven bij activiteiten die interessant zijn voor LHBTQI+-leerlingen.