Frie de piepel en #ikdoenietmeermee. Dat waren de wat rauwe kreten van BN’ers die zich kritisch wilden laten gelden omtrent het corona-beleid van de regering. Of ze een punt hadden of niet, het kwam niet lekker uit de verf. Zo stelde Tim Douwsma in OP1 dat 28 miljoen operaties waren uitgesteld en Afrika honger ging lijden als gevolg van de lockdowns. Na afloop waren er dan ook 17 miljoen Nederlanders die zich afvroegen welke songtekst hij als bron had gebruikt. Tenminste, in elk geval de leerlingen van ‘Wetenschapsoriëntatie’. Zij leren namelijk hoe je bronnen van sociale media kunt testen op wetenschappelijke plausibiliteit.

Bij Wetenschapsoriëntatie (WO), een schoolvak in vwo-4, gaat het namelijk om het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden en het ontwikkelen van een kritische houding. Tegelijkertijd willen we dat zij die vaardigheden toepassen op de nieuws- of sociale media berichten van alledag. Hoe controleer je uitspraken als die van Douwsma op wetenschappelijkheid? Wetenschappelijke bronnen vinden die uitspraken bevestigen dan wel ontkennen, blijkt vaak nog vrij lastig. Daarvoor moet je al de juiste vragen weten te stellen. Die kritische houding nemen we als uitgangspunt om diezelfde bronnen te controleren op betrouwbaarheid.

Iedere leerling heeft bij dit vak zijn of haar eigen traject, gekoppeld aan het profiel waarbinnen ze vakken volgen. Binnen dat traject leren ze waar wetenschap zich mee bezighoudt, hoe onderzoek wordt gedaan en hoe je zelf een onderzoek kunt opzetten. Na de herfstvakantie gaan leerlingen samen met studenten van de Vrije Universiteit de eerste verkenningsfase in, waarbij ze zich richten op een specifiek vakgebied. Na een verdiepend literatuuronderzoek zullen de leerlingen uiteindelijk ook een eigen onderzoek opzetten: een uitgelezen kans om je voor te bereiden op onderzoek in hogere klassen en daarna.

Deze oriëntatie staat natuurlijk niet op zichzelf, maar is een integraal onderdeel van het VWO. Uiteindelijk is elk vak op het Ichthus bezig met wetenschappelijke voorbereiding. Daarom willen wij gaan samenwerken met andere vakken om te zorgen dat leerlingen de kennis van die vakken gebruiken in hun traject bij WO. Naast deze verdieping, verbreden leerlingen zich door hun betrokkenheid bij het werk van klasgenoten. Zo nemen ze kennis van verschillende wetenschapsgebieden. Voor onze Ichthusleerlingen geldt: #ikdoenogwelmee. Juist door kritisch te denken.