Erna Sassen, bij ons bekend als schrijfster van intense young adult romans, kwam op bezoek in haar oude school. Op uitnodiging van ons enthousiaste Ichthus Leeseum sprak zij met een groep lezers in de klas over haar boeken en drijfveren. Een openhartig gesprek over het uitzoeken van issues waar zij in haar leven mee te maken heeft gehad en de urgentie om dat met jonge mensen te delen. Als uitsmijter kregen we een primeur: Erna las een gewaagde scène voor uit het boek dat ze nu schrijft. In december wordt dit boek uitgegeven en kunnen we lezen wat ze met de respons heeft gedaan. Korte feedback van Erna: “Dit was een warm bad”. Mooi compliment voor onze leesambassade.