Leerlingen van de derde klas Internationalisering hebben dit jaar weer een uitwisselingsprogramma
gevolgd met een Spaanse school in Barcelona. We kijken terug op een heel geslaagde en intensieve
uitwisseling! In februari zijn de Nederlandse leerlingen naar Spanje gegaan. Onze leerlingen verblijven
dan in gastgezinnen. Dit is natuurlijk enorm spannend, want ze moeten zich alleen in een vreemd gezin
zien te redden. Bij het vak internationalisering staan cultuurverschillen centraal. Deze komen zeker aan
bod bij het verblijf in deze gastgezinnen, denk aan eetgewoontes (héél laat) en slaapritmes (ook héél
laat). Naast de ervaring in het gastgezin, volgen de leerlingen ook een schoolprogramma, met daarin
onder andere modernistische architectuur, Romeinse opgravingen, taallesjes en sport. In april zijn de
Spaanse leerlingen naar Driehuis gekomen. Nu was het de beurt aan de Nederlandse leerlingen om voor
hun Spaanse gasten te zorgen. Een grote verantwoordelijkheid! Het is fantastisch om te zien hoe
zelfstandig en positief onze leerlingen zich hebben gedragen.

Bij Internationalisering geven we op een TTO-manier les, dus de voertaal in de les is Engels. Dit is vaak
een beetje onwennig, want als iedereen Nederlands spreekt, waarom zou je dan… Tijdens de uitwisseling
gebeurt precies wat we in de les (proberen) te doen. Je móet je verlegenheid overwinnen en Engels
spreken! Het uitwisselingsprogramma dat de leerlingen hebben gevolgd is gesubsidieerd door de
Europese Unie met het Erasmus Plus programma. Het Erasmus programma stimuleert het overbruggen
van cultuurverschillen en het stimuleren van solidariteit binnen Europa. We zijn als sectie
Internationalisering trots dat we hieraan bijdragen. Maar vooral zijn we heel blij dat de leerlingen een
geweldige ervaring hebben opgedaan!