Het schooljaar 2023 – 2024 gaat van start. De voorbereidingen zijn in volle gang en vanaf dinsdag 5 september worden de leerlingen weer op school verwacht.

Donderdagmiddag 31 augustus krijgen ouders en leerlingen de informatiebrieven toegestuurd op het e-mailadres dat in Magister is opgeslagen. Controleert u goed of dit e-mailadres nog juist is. Op onze downloadpagina vindt u een instructie.

Ook wordt deze week de jaarplanner up-to-date gemaakt en op de website gezet.