Aannamebeleid

Leerlingen die een vwo-, havo/vwo- of havoadvies van hun basisschool hebben gekregen kunnen zich op het Ichthus Lyceum aanmelden. Leerlingen met een vmbo-t/havo advies of lager kunnen niet op het Ichthus Lyceum worden aangemeld. Het advies van de basisschool bepaalt dus of een leerling kan worden geplaatst. Het basisschooladvies bepaalt eveneens in welk type brugklas de leerling kan worden geplaatst.

Advies basisschool: vwo
Plaatsing in brugklas: gymnasium of atheneum (keuze leerling/ouders)

Advies basisschool: havo/vwo
Plaatsing in brugklas: atheneum of havo (keuze leerling/ouders)

Advies basisschool: havo
Plaatsing in brugklas: havo

Aanmelddagen:

  • Woensdag 3 maart 2021, 14.00 – 17.00 uur.
  • Donderdag 4 maart 2021, 16.00 – 18.00 uur.
  • Maandag 8 maart 2021, 19.00 – 21.00 uur.

Alle leerlingen met het juiste basisschooladvies (minimaal havo) die zich aanmelden op een van bovengenoemde tijdstippen, zijn verzekerd van een plek op het Ichthus Lyceum. Het maakt dus niet uit op welke van deze dagen de leerling zich aanmeldt.

Hier vindt u de Velsense aanmeldprocedure en het Velsense aanmeldformulier.

Het bovenste gedeelte van dit formulier dient ingevuld te worden door de basisschool en voorzien zijn van het advies en een stempel van de basisschool plus een handtekening van de directeur.

De oudergegevens moeten volledig ingevuld worden en het formulier moet ondertekend worden door beide ouders (zeker in geval van echtscheiding).

Meenemen naar inschrijving:

  • Ingevuld en ondertekend aanmeldformulier, zoals hierboven omschreven
  • ID / paspoort van uw zoon/dochter

Info voor basisscholen: Ons BRIN nummer is: 01KL00 (Noordzee Onderwijs Groep)